Početna O nama Kontakt Usluge Ostalo Javna nabava
© GKD Senj d.o.o. 2014
Ostalo GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o.
                  Temeljem odredbe članka 22. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ društvo s ograničenom odgovornošću za        komunalne djelatnosti, Uprava Društva GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o., u Senju dana 28.ožujka donosi sljedeću:    ODLUKU O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA I PROCEDURI PRISLINE NAPLATE   trgovačkog društva GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o.