ZAKONSKI OKVIR

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/1373/1714/1998/19
Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine
Narodne novine 3/17

Waste management plan of the Republic of Croatia for the period 2017-2022 (pdf)

Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)

Implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (pdf)
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/1784/19, rješenje USRH (“Narodne novine”, broj 14/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Narodne novine 81/20