PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije kao i obvezu tijela javne ovlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu s sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15), Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o. možete podnijeti Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija i to:

  • putem elektroničke pošte
  • poštom ili osobno na adresu: GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o., Splitska 2, 53270 Senj

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu.

Službenik za informiranje: Matea Prpić, mag.oec.; matea@gkd-senj.hr

Napomena:

Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Povjerenik za informiranje

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)