ORGANIZACIJA

GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o. čine sljedeće organizacijske jedinice:

  • URED UPRAVE
  • TEHNIČKI ODJEL
    • Radna jedinica Zelene površine, groblja i tržnice
    • Radna jedinica Gospodarenje otpadom
    • Radna jedinica Sportski objekti, prijevoz putnika, parkirališta i ugostiteljstvo
  • ODJEL OPĆIH, PRAVNIH, KADROVSKIH I FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA