Početna O nama Kontakt Usluge Ostalo Javna nabava
© GKD Senj d.o.o. 2014
O nama GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o.
Naziv: Gradsko Komunalno Društvo Senj d.o.o. Adresa: Splitska 2 52370 SENJ    OIB:            45024889958    MB:           4151810 Žiro-račun: IBAN: HR5624020061100684889 Osnivač: Grad Senj Djelatnost: - tehničko ispitivanje i analiza - održavanje čistoće - odlaganje komunalnog otpada - održavanje javnih površina - održavanje nerazvrstanih cesta - tržnica na malo - održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih   poslova - upravljanje grobljima - obavljanje dimljačarskih poslova - javna rasvjeta - kupnja i prodaja robe - prijevoz putnika u javnom prometu - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i    međunarodnom prometu - nadzor nad gradnjom - upravljanje i održavanje parkirališta te naplata parkiranja - upravljanje i održavanje plaža i kupališta - djelatonst održavanja i uređenja krajolika - djelatnost čišćenja zgrada i objekta - prijevoz otpada za potrebe drugih - skupljanje otpada za potrebe drugih - posredovanje u organiziranju uporabe i / ili zbrinjavanje otpada u ime    drugih - gospodarenje otpadom - proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija - djelatost autopraone - upravljanje i održavanje sportskih građevina - organiziranje sportske rekreacije, sportske poduke i sportskog natjecanja - vođenje sportskih natjecanja - priprema hrane i pružanja usluge prehrane, pripremanje i usluživanje pića   i napitaka - pružanja usluge smještaja - pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja       ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom    (catering) UPRAVNA ZGRADA Splitska 2, 53270 Senj BLAGAJNA Petra Preradovića 25, 53270 Senj

Prikaz veće karte