KONTAKT

GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o.

Splitska 2

53270 Senj

 

CENTRALA

Davorka Brozičević

Tel: 053 884-401

 

Blagajna

Petra Preradovića 2

553270 Senj

Tel: 053 885 209

info@gkd-senj.hr

 

VODITELJ UREDA UPRAVE

Matea Prpić

matea@gkd-senj.hr

053/884-408

 

VODITELJ TEHNIČKOG ODJELA

Toni Žunić

toni@gkd-senj.hr

053/884-407

 

KOORDINATOR  – samostalni referent za zelene površine, groblja i tržnice

Anita Krišković

zelene.povrsine@gkd-senj.hr

053/884-403

 

KOORDINATOR – samostalni referent za sportske objekte, prijevoz putnika, parkirališta i ugostiteljstvo

Nikola Čupić

sportski.objekti@gkd-senj.hr

cistoca@gkd-senj.hr

053/884-403

 

Koordinator – samostalni referent za opće, pravne, kadrovske i financijsko – računovodstvene poslove

Marina Tomljanović

marina.tomljanovic@gkd-senj.hr

053/884-405

 

Referent za računovodstvene poslove

Sanja Ivanić

053/884-402

 

Samostalni referent za naplatu, potraživanja, osiguranja, i vozila, zaštitu na radu i zaštitu od požara

Marina Martulaš Nekić

marina.martulas@gkd-senj.hr

053/884-406