Početna O nama Kontakt Usluge Ostalo Javna nabava
© GKD Senj d.o.o. 2014
OBAVIJEST IZ ČLANKA 13.st. 9. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/2011) Temeljem članka 13. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) objavljujemo da Gradsko Komunalno društvo Senj d.o.o., nije u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima je Gradsko Komunalno društvo Senj d.o.o. u sukobu interesa.
                  Gradsko Komunalno Društvo Senj d.o.o. objavljuje: NATJEČAJ ZA REZERVACIJU STOLOVA NA GRADSKOJ TRŽNICI U SENJU
                  Gradsko Komunalno Društvo Senj d.o.o. objavljuje:            NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG AUTOMOBILA
Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/60) i članka 22. Izjave o usklađenjuGradskog komunalnog društva Senj d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima donosi
Javna nabava GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o.