Uncategorized

Poštovani korisnici, ovim putem GKD Senj d.o.o. Vas obavještava da su telefonske linije u kvaru. Telefonski brojevi na koje možete dobiti potrebne informacije su: TEHNIČKI ODJEL: 099/308 9918; 099/528 3658 URED UPRAVE: 099/528 9030 Zahvaljujemo na razumijevanju. ...

Ovim putem obavještavaju se korisnici usluga GKD Senj d.o.o. kako blagajna (P. Preradovića 25 - "stari Komunalac") neće raditi u periodu od 25.07. - 31.07.2022. g. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. ...

Poštovane/i, Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Senja (Sl. glasnik Grada Senja br. 2/22) otvara javno savjetovanje sa...

Poštovani korisnici usluga,, ovim putem Vas obavještavamo kako GKD Senj d.o.o. ima nove brojeve telefona i to: CENTRALA: 053/884-401 Ostale telefonske brojeve prema službama i uslugama, možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.gkd-senj.hr/kontakt ...