Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada SENJA

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada SENJA

Poštovane/i,

Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o., kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Senja (Sl. glasnik Grada Senja br. 2/22) otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Senja koje se provodi u razdoblju od 03.06.2022. do 04.07.2022. godine.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju (word verzija), klikom na poveznicu dolje.