Natječaj – REZERVACIJA STOLOVA NA GRADSKOJ TRŽNICI 2021.

Natječaj – REZERVACIJA STOLOVA NA GRADSKOJ TRŽNICI 2021.

GKD Senj d.o.o., dana 07. LIPNJA 2021. g. objavljuje Natječaj za rezervaciju stolova na gradskoj tržnici u Senju.

Licitacija će se održati dana 11. lipnja 2021. g. u prostorima Uprave Društva na adresi Splitska 2, 53270 Senj, s početkom u 11:00 sati.

Detaljnije upute nalaze se u nastavku.