Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o. GOSPODARENJE OTPADOM VIŠE INFORMACIJA PARKING VIŠE INFORMACIJA
Poštovani,  

 

glavni ciljevi GKD Senj d.o.o. Senj su usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom tj. uslugom. Težimo stvaranju trajnih odnosa s kupcima temeljenih na zadovoljstvu i nadilaženju njihovih potreba putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja.

 

Kvaliteta usluga GKD Senj d.o.o. Senj temelji se na osnovnim načelima poslovanja:
 • razumijevanje korisnikovih potreba
 • praćenju i primjeni zakonske regulative
 • udovoljavanju zahtjevima ako su u skladu s ustavom i zakonskim normama kao i stvarnim materijalnim mogućnostima Društva i Grada Senja
 • povratnoj informaciji o korisnikovom dojmu kvalitete pružanja usluga
 • planiranju preventivnih akcija kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo korisnika
 • uvažavanje društvenih zahtjeva i zahtjeva zaštite okoliša.

 

U svrhu cjelovitog informiranja korisnika naših usluga GKD Senj d.o.o. Senj uspostavlja i održava različite metode komuniciranja preko telefonskih i mobilnih brojeva, lokalne radio postaje i web stranice s redovito ažuriranim informacijama.                                              
Direktor:
    Snježa Tomljanović, oec.

  NOVOSTI

  • ...

  • Poštovani korisnici, ovim putem GKD Senj d.o.o. Vas obavještava da su telefonske linije u kvaru. Telefonski brojevi na koje možete dobiti potrebne informacije su: TE...

  • Poštovani korisnici, ovim putem Vas obavještavamo kako od 01.10.2022. g. na snagu stupa novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području...

  KK.06.3.1.18.0026

  Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Senja

  Naziv projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Senja
  Ukupna vrijednost projekta: 1.685.300,00 kuna
  Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.685.300,00 kuna
  Bespovratna sredstva (EU potpora): 85% / 1.432505,00 kuna
  Razdoblje provođenja projekta: 21.09.2020. – 21.09.2021.
  Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0026